07:00 – 23:00
Foto: Norsk Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond 2019

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk. Søknadsfrister i mai og oktober.

Foto: Norsk Illustrasjonsfond

Foto: Norsk Illustrasjonsfond

Du anbefales å bruke søkerportalen deres, men de tar også i mot søknader sendt i posten eller levert inn til Tegnerforbundets galleri v/Norsk illustrasjonsfond i Rådhusgaten 17, 0158 Oslo.

Reise- og studiestipend (søknadsfrist: 15. mai)

Arbeidsstipend/Prosjektstøtte (søknadsfrist: 15. oktober)

Bolognastipend (søknadsfrist: 15. oktober)

www.norskillustrasjonsfond.no