| Stavanger
Nbbk2023

NBBK 2023

Er du interessert i lesing og litteratur for barn og ungdom? Det blir diskusjon, innsikt og inspirasjon på Nordisk barnebokkonferanse 6.-8. februar i Stavanger.

Nbbk2023

Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden. Målgruppen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur. Dette er aktører som også er viktige for framtidens bibliotek for barn og unge, og vi har derfor valgt å legge konferansen til Sølvbergets egne lokaler. Å bruke et folkebibliotek som ramme for en fagkonferanse har skapt en verdifull synergieffekt, som gjør Nordisk barnebokkonferanse til en unik arena for diskusjon og erfaringsutveksling både på og rundt scenen.

Litteratur for barn og unge er et fagfelt i konstant utvikling, og i vår digitale tidsalder må både litteraturen selv og de som formidler den være omstillingsdyktige for å nå fram til målgruppen. Med etableringen av Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013, og Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019, er tverrnordisk, barnelitterært samarbeid mer aktuelt enn noen gang.

Konferansen arrangeres for femte gang 6.-8. februar 2023 på Sølvberget i Stavanger.

www.solvberget.no/nordisk-barnebokkonferanse