| Oslo 09:00 – 12:00
Morgendagen

Konferanse om sosiale rettigheter

Hvordan finne løsninger for et anstendig arbeidsliv for morgendagens selvstendige. Creo, Norsk Journalistlag Frilans, Kunstnernettverket og Norsk kritikerlag inviterer til en åpen konferanse om sosiale rettigheter for selvstendige næringsdrivende og frilansere.

Morgendagen

Det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendige næringsdrivende og frilansere har lenge vært dårlig eller ikke-eksisterende. Sammenlignet med arbeidstakere har selvstendige ikke i samme grad rett til pensjon, sykepenger, dagpenger eller foreldrepenger. I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at de skal utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendige. Nå inviteres politikere og alle interesserte til konferanse om sosiale rettigheter, målet er å finne løsninger for et anstendig arbeidsliv for morgendagens selvstendige.

Program #

9.30 Velkommen

9.40 August Ringvold, advokat i Norsk Journalistlag, innleder om begrepene knyttet til selvstendige og sosiale ordninger

9.55 Kristin Alsos fra FAFO legger fram funn fra FAFO-rapporten om velferds-ordninger for selvstendig næringsdrivende

10.15 Pause

10.30 Paneldebatt med selvstendige innen kulturnæringen: Hvordan ser vår arbeidshverdag ut? Hvilke utfordringer møter vi på? Med Ika Kaminka, Fredrik Solstad, Lars Elton og Sandra Lillebø.

11.10 Pause

11.15 Paneldebatt

Torbjørn Vereide (Ap), Arbeid- og sosialutvalget
Julie Lødrup, LOs førstesekretær og leder for LO Selvstendig
Dag Idar Tryggestad, leder av Norsk Journalistlag

Konferansen arrangeres av Creo, Norsk Journalistlag Frilans, Kunstnernettverket og Norsk kritikerlag.

Alle er velkomne, ingen påmelding.

15. september, kl. 9.00–12.00
Oslo kongressenter