| Drammen
Kulturytring

Kulturytring og Kulturrikets tilstand: Digitale plattformer, AI og kulturpolitikk

Grafills leder, Lene Renneflott, deltar på debatt under Kulturytring om det kreative informasjonsbeistet som AI er eller kan bli. Hvilke kreative yrker kan overleve, og hvordan vurderer vi den (eventuelle) kreativiteten som maskin-intelligens representerer. 

Kulturytring

Digitalisering er fremdeles et veldig aktuelt perspektiv for kultursektoren, selv om «digitalisering» har vært noe nytt fryktelig lenge. Dominansen til en liten gruppe digitale plattformer og ikke minst integreringen av kunstig intelligens (AI) har konsekvenser for kulturproduksjon, for kulturbruk, for forvaltning og for politikk på måter vi kanskje har vanskelig for å begripe. 

I denne sesjonen skal vi ta opp temaene om hvordan vi skal klare å regulere det kreative informasjonsbeistet som AI er eller kan bli, hvilke kreative yrker som kan overleve, og hvordan vi vurderer den (eventuelle) kreativiteten som en maskinintelligens representerer. 

Innledere og paneldeltagere er Morten Irgens (Høgskolen Kristiania), Hans Ole Rian (Creo), Lene Renneflott (Grafill), Brynjulf Jung Tjønn (Den norske Forfatterforening), og Nina Cecilie Kulås (Kulturdirektoratet). Sesjonen og panelsamtalen ledes av Ole Marius Hylland fra Telemarksforsking.

Kulturrikets tilstand er en konferanse som Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge har arrangert jevnlig siden 2009. Formålet med konferansen har hele tiden vært å presentere og diskutere aktuelle kulturpolitiske spørsmål. Det er et mål for oss å samle teoretikere og praktikere; forskere, kulturprodusenter og folk som jobber med kulturforvaltning i praksis. I år er Kulturrikets tilstand en integrert del av Kulturytring Drammen.

Kunstnernettverkets medlemmer, herunder alle Grafills medlemmer, kan melde seg på i kategorien student/kunster/honnør.

Kulturrikets tilstand
Digitale plattformer, AI og kulturpolitikk
Tirsdag 20. juni 2023 kl. 14:00–16:00
facebook.com/event

Kulturytring Drammen
19. til 21. juni 2023
kulturytring.no