| EY Doberman, Oslo 17:00 – 19:00
Utsnitt fra publikasjonen «Ikke ta det personlig», som kull 2021–2024 lanserte i februar.

Kristiania: Lansering av designkritisk publikasjon hos EY Doberman

Andreårsstudentene på Bachelor i grafisk design ved Kristiania inviterer til lansering av en kritisk publikasjon som belyser fag- og samfunnsnormer det er verdt å stille spørsmål ved.

Utsnitt fra publikasjonen «Ikke ta det personlig», som kull 2021–2024 lanserte i februar.

Utsnitt fra publikasjonen «Ikke ta det personlig», som kull 2021–2024 lanserte i februar.

Publikasjonen inneholder kritikker av normer og fenomener i grafisk design-faget, og er resultatet av en seks ukers forskningsbasert prosess gjennomført av andreårsstudenter på Bachelor i grafisk design ved Kristiania.
 

Emnet Grafisk designkritikk er et intensivt kritikkurs på slutten av andre studieår, og har som mål å ruste studentene med verktøy for kritisk analyse og refleksjon som vil være til nytte i det stadig mer komplekse yrkeslivet.  Designkritikk er et nærmest ubeskrevet blad i norsk sammenheng, og begrenser seg ofte til positive tilbakemeldinger og bekreftelse. Til tross for spredte forsøk og frustrerte utrop fra noen få skribenter, designere og undervisere, har det ikke etablert seg som en egen disiplin. I emnet betrakter vi kritikk som grunnleggende konstruktivt snarere enn negativt. Det reflekterer troen på at designfaget har potensial for utvikling og forbedring. Prosessen bygger på kritisk teori, som gir tenkeverktøy til å stille spørsmål ved hvorfor ting har blitt som de har blitt. Ved å bruke disse tenkeverktøyene blir det mye lettere å avdekke uheldige normer og praksiser innen designbransjen, designutdanning og andre deler av faget. Emnet tar utgangspunkt i at designkritikeren alltid har et ståsted og en posisjon som gjenspeiler deres perspektiv og verdensanskuelse. Derfor er det en viktig del av studentenes oppgave å definere sin posisjon for å gjøre kritikken mer transparent.
Publikasjonens tittel avsløres på lanseringen!
 

Vi ønsker å takke EY Doberman ved Behnam Farazollahi (byråleder og stydeleder i Grafill) for at vi kan lansere publikasjonen der. Behnam har i emnet bidratt med inspirerende perspektiver på mangfold i designbransjen. Gjennom å lansere publikasjonene hos EY Doberman, viser vi at kritiske perspektiver hører hjemme i bransjen – de er av praktisk betydning, ikke kun akademisk!

Velkommen til lansering, onsdag 5. juni kl. 17.00–19.00!
Gratis for alle. Ingen påmelding.

Adresse
EY Doberman
Factory Tøyen
Kjølberggata 21
0653 Oslo