| Grafill R21 14:00 – 16:00

Grafills generalforsamling 2020

Grafills medlemmer inviteres til årets generalforsamling, fredag 8. mai 2020, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.

Velkommen til Grafills generalforsamling 2020
Fredag 8. mai, klokka 14.00-16.00
Grafill R21, Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet, og dette er din mulighet som medlem til å påvirke og bestemme. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å benytte denne muligheten til å engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer i Grafill. Det er kun ordinære medlemmer som har tale- og stemmerett på generalforsamlingen, og som har mulighet for å inneha verv. Dersom du ikke kan stille, kan du delegere din stemme ved å fylle ut et fullmaktsskjema. Ingen kan stemme med mer enn to fullmakter, i tillegg til sin egen stemme.

Alle som skal avgi stemme må ha betalt sin kontingent.

Innkalling til generalforsamling blir sendt ut i nyhetsbrev til alle Grafills medlemmer.