| Grafill R21
OBOS har utviklet en løsning for digitale generalforsamlinger

Grafills digitale generalforsamling 2021

For første gang avholdes Grafills ordinære generalforsamling digitalt på grunn av korona-situasjonen. Medlemmer kan logge seg inn og stemme over saker fra 8. mai og frem til 16. mai klokka 12.00.

OBOS har utviklet en løsning for digitale generalforsamlinger

OBOS har utviklet en løsning for digitale generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling i Grafill
NB: Digital generalforsamling pga koronakrisen
Åpner fredag 8. mai klokka 12.00
Stenger lørdag 16. mai klokka 12.00
app.digitalearsmoter.no/eier/971001690

Generalforsamlingen i Grafill avholdes i år over åtte dager, fra 8. mai kl. 12.00 til 16. mai kl. 12.00. I hele denne perioden kan du sette seg inn i sakene, kommentere saker, stemme når det passer, og til og med endre stemme underveis. Relevante dokumenter ligger også vedlagt de ulike sakene inne i portalen.

Stemmeberettigede medlemmer* vil motta SMS med innkalling og lenke til møtet. Sjekk derfor at du har registrert riktig mobilnummer på Min side.

Det har vært tekniske problemer med SMS-utsendelsen til våre medlemmer med lenke til det digitale møtet, så dersom du ikke har mottatt informasjon om pålogging på din mobil, kan du logge inn direkte på app.digitalearsmoter.no/eier/971001690. Her oppgir du ditt mobilnummer og mottar så en SMS med en kode, dette er ditt passord som verifiserer påloggingen og gir deg tilgang.

Du deltar i avstemmingen fra din egen Mac/ PC/ tablet/ mobil, og kan kommentere og stemme helt frem til kl. 12.00 den 16. mai.

Endelig resultat vil være klart mandag 18. mai etter at alle fullmakter og forhåndsstemmer er talt opp.

Du kan lese mer om den digitale løsningen her: digitalearsmoter.no

*) Studentmedlemmer og Assosierte medlemmer har ikke stemmerett

Dagsorden, forretningsorden og saker til behandling #

På grunn av møterestriksjoner og forsamlingsforbud som følge av Koronakrisen, vil årets Generalforsamling for første gang i Grafills historie avholdes digitalt. OBOS har utviklet en løsning for digitale generalforsamlinger som de har åpnet for lag, organisasjoner og mindre selskaper i Norge. Vi vil benytte oss av denne løsningen.

Løsningen er vurdert av OBOS å ivareta de organisasjonsrettslige krav til en generalforsamling. Grafills administrasjon og hovedstyre er enig i denne vurderingen: Medlemmer over hele landet får med dette mulighet til å delta og avgi stemme til tross for at unødige reiser er frarådet, og at forsamlinger over fem personer i skrivende stund ikke er tillatt. Du kan lese mer på digitalearsmoter.no.

Ved at du kan avgi stemme digitalt, uavhengig av hvor du befinner deg, reduseres behovet for fullmakter betraktelig. Dersom du er stemmeberettiget og likevel ikke har mulighet til elektronisk deltakelse, ber vi deg ta umiddelbart kontakt med oss, slik at vi kan finne gode praktiske løsninger for å ivareta dine rettigheter.

Sakspapirer vil som normalt finnes her på Grafills nettsider, i tillegg til at de også vil være tilgjengelige i den digitale løsningen.

Digitale generalforsamlinger har begrensede muligheter for diskusjon. Årets dagsorden inneholder imidlertid ikke saker som normalt foranlediger mye debatt. Om du likevel har spørsmål knyttet til saker på dagsorden, må du sende disse til generalforsamling@grafill.no innen 7. mai kl. 23:59. Dette muliggjør samlet besvarelse av spørsmålene i den digitale løsningen når den åpner. Merk e-posten med «GF» i emnefeltet.

NB: Det følger av våre vedtekter punkt 7.4 at «For å ha adgang til og stemmerett på generalforsamlingen, må kontingent være betalt senest én uke før generalforsamlingen avholdes». Det vil derfor kun være medlemmer med registrert betalt kontingent som får logget inn i portalen og avgitt stemme. Merk at det kan ta et par virkedager fra betaling skjer til den registreres i vårt system. Vi anbefaler derfor at du går inn på Min side i god tid før Generalforsamlingen for å sjekke at kontaktinformasjon er oppdatert og at kontingent er registrert betalt.

Innkalling med dagsorden og underlag

Sak 6 Årsmelding

Sak 7 Grafill Fond signert regnskap og balanse

Sak 7 Grafill regnskap 2019

Sak 7 Kontrollkomiteens rapport

Sak 7 Revisjonsberetning Fondet

Sak 7 Revisjonsberetning Grafill

Sak 8 Grafill budsjett 2020 notat

Sak 8 Grafill budsjett 2020

Sak 11-17 Valgkomiteens innstilling

Forhåndsstemme 2020

Fullmakt 2020

Innkalling til generalforsamling er sendt ut i epost til alle stemmeberettige medlemmer i Grafill.