| Teams/digitalearsmoter.no
Grafill Logo Vindu

Grafills generalforsamling 2021

For andre år på rad vil årets Generalforsamling avholdes digitalt. For å skape større grad av interaksjon og deltakelse fra medlemmer, starter generalforsamlingen med en presentasjon på Teams, onsdag 19. mai. Her kan alle medlemmer delta, og det kan fremmes benkeforslag til saker som er på dagsorden. Etter at møtet på Teams er avsluttet, åpner den digitale portalen for avstemming, og man kan stemme frem til 29. mai.

Grafill Logo Vindu

Digital Generalforsamling på Microsoft Teams
Onsdag 19. mai 2021 kl. 16.00-18.00

Stemmegivning på digitalearsmoter.no
21. mai kl. 10.00 til 29. mai kl. 10.00

Vi hadde håpet å kunne gjennomføre en fysisk Generalforsamling i år, men møterestriksjoner og forsamlingsforbud tillater dessverre ikke det. For andre år på rad vil derfor årets Generalforsamling avholdes digitalt over en periode på 8 dager. I tillegg inviteres medlemmer til et Teams-møte i forkant.

Alle medlemmer vil motta en medlemsmail med innkalling til Generalforsamling. Stemmeberettigede medlemmer vil i tillegg motta en SMS med lenke til portalen der det skal stemmes. Sjekk derfor at du har registrert riktig mailadresse og mobilnummer på Min side. Studentmedlemmer og Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men har møte og talerett på generalforsamlingen.

Etter at møtet på Teams er avsluttet, vil eventuelle endringer og forslag oppdateres før den digitale portalen åpner for avstemming.

Portalen er åpen for stemmegivning frem til 29. mai kl. 10.00. I hele denne perioden kan du sette deg inn i sakene, kommentere saker, stemme når det passer, og til og med endre stemme underveis. Relevante dokumenter ligger også vedlagt de ulike sakene inne i portalen. Du deltar i avstemmingen fra din egen Mac/ PC/ tablet/ mobil.

Endelig resultat vil være klart når alle fullmakter og forhåndsstemmer er talt opp, og protokollen er signert.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!