| Moss
Typografi: KINK av The Pyte Foundry / Ellmer Stefan

From Text to Print - Workshop i boktrykk

Halden Bookworks arrangerer kurs med utgangspunkt i et utvalg av Virginia Woolfs kortprosa fra novellesamlingen Monday or Tuesday publisert i 1921. I kurset utforskes muligheter for grafiske fortolkninger av tekst og hvordan dette kan fange, utfordre, belyse, undersøke, brekke ned, fremheve eller diskutere en tekst når den konkretiseres i fysisk form, gjennom klare teknologiske begrensninger.

Typografi: KINK av The Pyte Foundry / Ellmer Stefan

Typografi: KINK av The Pyte Foundry / Ellmer Stefan

Deltagerne vil løpet av to dager produsere en pamflett eller plakat/grafisk verk i et begrenset opplag ved bruk av løse typer trykket for hånd på en korrekturpresse. Vi jobber med løse typer både som materiale for produksjon av tekst og form. Deltagerne vil introduseres for eksperimentelle materialer, teknikker og fargebruk samt utfordres til å utnytte og undersøke de ulike materialenes iboende kvaliteter og muligheter. Hva kan denne teknologien gjøre for ditt arbeid og det du ønsker å formidle? Det vil være en rekke ulike papirer til disposisjon under kurset. Det er også mulig å ta med eget papir om man ønsker.

Ingen forkunnskaper er påkrevd. Deltagerne vil få utdelt aktuelle tekster ved kursets start.

Dette kurset står i relasjon til utstillingen «Å lese en bok med forstørrelsesglass - grafiske adaptasjoner av Virginia Woolf.» På House of Foundation i Moss.

Om Ane Thon Knutsen

Ane Thon Knutsen bor og arbeider i Oslo. Hun har stilt ut og presentert ved en rekke institusjoner i Norge og Utlandet. Hun jobber primært med boktrykk/letterpress og driver er praksis som hovedsaklig tar form som artist books. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo. Thon Knutsen har en PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo, der hun forsket på Virginia Woolf som boktrykker og innvirkningen dette hadde på hennes mulighet til å utvikle seg kunstnerisk og skrive eksperimentelt på egne premisser gjennom eierskap til teknologi og publisering. Thon Knutsen har en unik kunnskap om boktrykk og er en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst Norge. Gjennom konseptuelle arbeider forsker hun særlig på aktivisme, selvpublisering, eksperimentelle tilnærminger og marginaliserte stemmer innen det trykte mediets historie. Thon Knutsens praksis karakteriseres som hybrid da hun utvikler og blander tradisjonell teknologi med digitale verktøy, som blysats og CNC-freste typer.

Les mer om Ane Thon Knutsen her.

Når: 26.-27. juni
Klokka: 10.00-16.00
Hvor: Fosseveien 14, 1792 Tistedal

Les mer om kurset her.