| Oslo 12:00 – 15:00
Image2

Disputas: Bendik Kaltenborn

Bendik Kaltenborn skal forsvare sitt doktorgradsarbeid Tegning, form og drama. Disputasen er åpen for alle og vil foregå torsdag 8. desember på Kunsthøgskolen i Oslo.

Image2

Bendik Kaltenborn er ph.d.-stipendiat i doktorgradsprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved avdeling design, Kunsthøgskolen i Oslo. Torsdag 8. desember skal han forsvare sitt doktorgradprosjekt Tegning, form og drama. Doktorgradsarbeidet består av:

  • Kortfilmen Liker Stilen, produsert hos Oslo Pictures, 2020. Se kortfilmen som utgjør hovedverket: Liker Stilen
  • Tegneserien Liker Stilen, gitt ut av No Comprendo Press, 2013
  • Samleboka Tegning, form og farge, gitt ut av No Comprendo press, 2017
  • Dokumentet "Redegjørelse for sammenhengen mellom oppmeldte verk" - Dokumentet "Refleksjon", inkludert intervjuer og Visuell dokumentasjon

Bedømmelseskomité:
Jesper Halle, Professor, Kunsthøgskolen i Oslo (komitéleder)
Karin Julsrud, tidl. dekan ved Filmskolen i Lillehammer (1. opponent)
Jesper Olsson , Professor, Linköping University (2. opponent)

Veiledere:
Andreas Berg, Professor, Kunsthøgskolen i Oslo
Lise Fearnley, Produsent, Mikrofilm

Disputasen er åpen for alle og vil foregå på norsk/svensk.

Torsdag 8. desember, kl. 12.00–15.00
Kunsthøgskolen i Oslo, Auditoriet

Les mer på khio.no