| DOGA 08:30 – 11:30
33046845 10156367621884328 7140061505269006336 O

Design Works #02: Integrerte designlaboratorier

Hvordan kan tjenestedesign styrke sitt bidrag til utvikling av nye helse- og omsorgstjenester? 13. juni deler Jonathan Romm fra AHO kunnskap og erfaringer fra sitt nybrottsarbeid med etablering av integrerte designdrevne laboratorier i helsevesenet (Embedded Design Labs).

33046845 10156367621884328 7140061505269006336 O

Initiativet er en del av Center for Connected Care (C3) som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd.

Arrangementet passer for deg som designer tjenester, utvikler merkevare eller merkevarekampanjer som er rettet mot den brede befolkningen (som f.eks. folkehelsekampanjer). Deltagelse er gratis, men vi ber om at du melder deg på ved å følge lenken doga.no/designworks2.

Arrangementet er det andre i serien Design Works som skal spre ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning.

PROGRAM:

08.30: Kaffe og frokost serveres

09.00: Foredrag: «C3 Designlab» – utforming av en ny modell for samarbeid mellom helseorganisasjoner og tjenestedesignere. C3 Designlab etableres midlertidig som et ’pop-up’ design studio innen helseorganisasjoner og bruker designkunnskap og- kapasitet til å støtte opp under innovasjonsprosesser. Romm vil presentere sin utforsking av hvordan innebygde designlaboratorier styrker innovasjons- og utviklingsarbeidet av pasientsentriske helsetjenester i tidlig fase og belyse potensialer ved en slik måte å samarbeide på. I tillegg vil Universitetslektor Natalia Agudelo fortelle om hvordan samarbeidet mellom forskning og undervisningen innen tjenestedesign fungerer på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

09.45-10.30: I del to av arrangementet kan du delta i en workshop som fasiliteres av mastergradsstudentene Vilde Rebekka Aasen, Palak Dudani, Frøya Thue, Paulina Alejandra Buvinic Hormazábal og Alice Smejkalova fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. På selve workshoppen vil vi teste og diskutere nye designverktøy for samtaler om livskvalitet mot slutten av livet og rundt døden.

OM DESIGN WORKS
Design Works er et samarbeidsprosjekt mellom AHO, Design og arkitektur Norge (DOGA), Grafill og IxDA. Målet er å dele ny kunnskap rundt temaer innen design, kultur og opplevelser med røtter i aktuell designforskning foranket ved Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Centre for Design Research. Design Works arrangerer foredrag og workshops, deler artikler, designverktøy og både praktiske og teoretiske metoder med mål om å skape diskusjon, interaksjon og læring som kan bidra til positiv utvikling innen designfaget.

Facebook-event