Dark 2021

DARK festivalen viser Visueltvinnere

DARK i Tromsø er en festival med påfyll, inspirasjon, design og arkitektur. Grafill Tromsø samarbeider med festivalen med både foredrag og Visueltutstilling.

Dark 2021

Nordnorsk Design og Arkitektursenter arrangerer i fellesskap med Grafill Tromsø og en rekke andre samarbeidsaktører, Nord-Norges første felles arena for design og arkitektur - DARK 2021.

Festivalen handler om å oppleve, forstå, bli involvert og engasjert. Deltakerne skal få ny kunnskap, oppdage muligheter og lære hvordan de kan anvende design og arkitektur i egen hverdag.

Åpning av Visuelt utstillingen
Visuelt er en årlig konkurranse innen visuell kommunikasjon. Prisen løfter frem det beste av arbeider innen grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image med fokus på utøverne, og har som målsetting å inspirere til nytenkning og høy faglig standard. Under Dark vises alle gullvinnerne i Visuelt.

Havneterminalen
3. november, kl. 15:30–16:30
Påmelding til Grafill Tromsø: toraage@rostkommunikasjon.no

Design vs. Music
Design vs. Music er en årlig foredragserie om grafisk design, presentert av Tank Design Tromsø og Grafill. I år får de besøk av Erika Barbieri fra Olssøn Barbieri, Verdensteatret., 5. november.

Welcome to the DARK side!

Se hele DARK-programmet