| Oslo
Aho forskningsdager

AHO: Forskningsdagene 2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo inviterer til en ny utgave av Forskningsdagene, 28.–29. september. Årets tema er bærekraft og samarbeid.

Aho forskningsdager

Hva dreier egentlig forskningen på AHO seg om? Ganske mye, viser det seg. Fjorårets forskningsdager, som også var AHOs første, viste en imponerende bredde i tematikk. Under årets forskningsdager vil publikum få høre mer fra spennende forskningsfelt og prosjekter som rører seg på skolen.

Samarbeid og bærekraft går som en rød tråd gjennom årets arrangement. Flere av innleggene tar for seg ulike samarbeid på tvers, knyttet til innovasjon i offentlig sektor, distrikter som står overfor klimaforandringer, kunst og design. Skolens tre institutter er alle representert, og til tross for ulikheten og kompleksiteten innenfor de ulike feltene, er nettopp samarbeid og bærekraft tydelige stikkord.

AHO håper at så mange som mulig (ja, helst alle!) får med seg årets forskningsdager.

Det er også mulig å følge arrangementet digitalt.

Les mer om programmet på aho.no