Hva skjer:

 • Oppdraget kommer som regel fra forlaget.
 • Som regel en muntlig brief (Har du tid? Ofte har oppdragsgiver dårlig tid).
 • Husk å stille spørsmål og krav; Hva slags visuelt uttrykk/stil er du ute etter? Hvorfor kontakter du meg? Hva har jeg gjort tidligere som gjør at du tar kontakt ang dette oppdraget? Hva ser du for deg at oppdraget skal koste? Når må det være ferdig? Hva er fristen?
 • Ikke vær redd for å snakke om penger. Ta prispraten allerede her.
 • Spør om frister og leveranser. Er det utfordringer knyttet til dem?
 • Skriv et tilbud. Da får både du og forlaget et klarere bilde på oppdragets omfang og begrensninger. Bruk gjerne Grafills ordrebekreftelse og send til redaktøren.

Hvordan skjer det:

 • Som regel via telefon eller mail.

De vanligste utfordringene:

 • Forlagsredaktøren kan mangle erfaring med illustrasjon/design og eller bestillerkompetanse, dvs hva utøver trenger av informasjon om oppdraget. Hjelp dem ved å stille gode spørsmål om forventninger til oppdragets uttrykk, omfang og rammer.
 • Ofte vil det mangle en tydelig beskrivelse av ønsket uttrykk. Tips: Be dem vise eksempler på uttrykk de er ute etter eller be dem si hvilke av dine arbeider som gjorde at de valgte å henvende seg til deg.
 • Forlaget vil noen ganger «se noe» før de bestemmer seg fordi idéen de har er vag. Vis til andre relevante arbeider i portfolioen din eller be dem gi eksempler på hva de ønsker seg. Hvis forlaget vil ha skisser før de bestemmer seg må de betale for at du legger ned det arbeidet.
 • Det kan være mangel på forståelse for at honorar ikke er det samme som lønn. Dersom de tilbyr en fastpris for oppdraget som ikke kommer til å dekke din tidsbruk og utgifter, forklar hva du må ha betalt og hvorfor.
 • Ofte har oppdragsgiver dårlig tid. Tidspress vs kvalitet er noe utøver ofte kjenner på. Ikke la deg stresse og gjør de avklaringene du trenger raskt og ryddig. Hvilke kompromisser kan du godta, hvilke kompromisser kan forlaget godta?
 • Hvis forlaget ønsker å bruke egen kontrakt til oppdraget, be om å få den tilsendt i god tid, les den nøye og husk at du ikke trenger å signere på noe du er usikker på eller uenig i. Er du i tvil, kan du som medlem av Grafill ta kontakt med vår advokat og få hjelp. Jo mer som er avklart i forkant, jo mindre problemer blir det underveis.

Hvem er involvert:

 • Utøver (illustratør/designer)
 • Redaktør

Ca. Antall timer:

 • Ca 2-3 timer

Last ned Plakat Illustrasjonsprosess (A3)