Hva skjer:

 • Skisserunder, eventuelle endringer og godkjenninger
 • Plassering av tekst
 • Tekstkorrektur
 • Skissene ferdigstilles

Hvordan skjer det:

 • Skissemøter
 • Skisser sendes frem og tilbake på mail
 • Korrektur sendes frem og tilbake på mail
 • Husk å spesifisere antall skisserunder og runder med korrektur i forkant. Alle ekstrarunder skal tilleggsfaktureres.
 • Sørg for å dokumentere endringer og alltid få skriftlig bekreftelse på endringer forlaget ønsker.

De vanligste utfordringene:

 • Her kan det ofte bli mye teknisk rot og endringer. Husk at ikke alle redaktører er like drevne og kan ha gitt feil informasjon underveis. Spør og oppklar så mye du kan fortløpende.
 • Typisk har det ikke vært utarbeidet eller kommunisert tydelige nok spesifikasjoner fra redaktøren eller forlaget. Eller endrede forutsetninger. Dette kan ofte gjelde tekniske spesifikasjoner, for eksempel trykklargjøring av filer eller hvordan de ønsker at digitale filer skal overleveres. Noen forlag har sine spesifikasjoner tilgjengelige på nett.
 • Kan bli mye forandringer og tillegg fordi design kobles på for sent.
 • Det kan forekomme endrede forutsetninger i et oppdrag. Forlaget kan også for eksempel endre idé eller mening underveis. Husk å avklare og få godkjent endringer slik at du fakturerer for dem.
 • Hvis det blir en tvist eller uenighet i oppdraget om hva du skal eller ikke skal ha betalt for kan du ta kontakt med Grafills advokat og få hjelp.

Hvem er involvert:

 • Utøver (illustratør/designer)
 • Redaktør
 • Designer
 • Forfatter

Ca. Antall timer:

 • Varierer mye, men mest utøvende tid i denne fasen
 • Husk å telle med timer til prosjektledelse, mail og telefonkommunikasjon, samt forhandlinger om endringer.

Last ned Plakat Illustrasjonsprosess (A3)