Hva skjer:

 • Endelig godkjenning (skjer som regel pr mail eller telefon)
 • Involverer sjelden et overleveringsmøte bortsett fra på større oppdrag
 • Her kan det komme mye endringer i siste liten
 • Sluttfakturere

Hvordan skjer det:

 • Mest kommunikasjon pr mail eller telefon
 • Overleveringsmøte på større oppdrag

De vanligste utfordringene:

 • Endringer; Ofte mye endringer i siste liten pga neste produksjonsledd – rygg, logo osv. Tekstkorrektur bør være ferdig godkjent for lengst. Eller bare at noen ombestemmer seg eller angrer tidligere valg. Her kommer ofte mange «kan du ikke bare?» forespørsler. Husk å avklare hva som skal og ikke skal gjøres skriftlig og ta betalt for all ekstra tidsbruk.
 • Små endringer tar mye mer tid enn folk tror. Husk å fakturere alle ekstra halvtimer og timer.
 • Dårlig tid og tidspress før deadline
 • Nødløsninger
 • Plutselig utsettelse av prosjekt

Hvem er involvert:

 • Utøver (illustratør/designer)
 • Redaktør
 • Forfatter
 • Markedsavdeling
 • ”Noen synes” – forskjellige roller hos kunden kan plutselig komme på banen og mene noe...

Ca. Antall timer:

 • Timebruk i denne fasen vil avhenge av oppdragets størrelse, antall endringer og eventuelle tilleggsleveranser som kunden ber om.

Last ned Plakat Illustrasjonsprosess (A3)