Hva skjer:

 • Tydeliggjøring og avklaring
 • Bekreftelse av briefen
 • Enighet om rammer, frister og pris. Bruk oppdragsbekreftelsen som oversikt og fremdriftsplan.
 • Signere avtale

Hvordan:

 • Oppstartsmøte
 • Evt via mail eller telefon

De vanligste utfordringene:

 • Det er fort gjort å begynne å jobbe før kontrakt/avtale er signert. Unngå det ved å avtale med forlaget at du ikke begynner før de har signert avtalen.
 • Dobbeltsjekk at du har fått jobben - at det ikke fortsatt er konkurranse/utvelgelse. Spør!
 • Ikke gå i oppstartsmøte hvis du ikke er sikker på at du har fått oppdraget.
 • Forlaget vil ofte gjerne «se noe» før de bestemmer seg fordi idéen de har er vag. Vis til tidligere arbeider som kan være relevante eller be dem gi eksempler på hva de ønsker seg. Hvis forlaget ber om skisser før de bestemmer seg må de betale for at du legger ned det arbeidet.
 • Forfattere er ofte fortsatt vage i forhold til hva de ønsker seg i denne fasen. Spør og grav til både du og de skjønner oppdraget. De vil være trygge på at du skal formidle deres verk på en god måte.
 • Oppdragets omfang kan være vanskelig å anslå fordi design ofte henger etter og ikke er involvert i prosessen ennå. Noe som kan resultere i mye ekstraarbeid i etterkant. Spør derfor om dette under rammer og vilkår for oppdraget og oppgi i tilbudet at alt uspesifisert ekstraarbeid tilleggsfaktureres.
 • Tekstkorrektur kan også fort bli til flere timers arbeid hvis kunden har glemt å kvalitetssjekke i forkant. Husk å ta med tekstkorrektur i oppdragsbekreftelsen.

Hvem er involvert:

 • Utøver (illustratør/designer)
 • Redaktør
 • Forfatter
 • Markedsavdeling (av og til, f.eks ved en bokserie)

Ca. Antall timer:

 • 1-2 timer møte
 • Kan bli flere timer hvis det er mange runder diskusjon for å bli enige på mail eller telefon
 • Forarbeid betalte skisser: ½-1 dags arbeid

Last ned Plakat Illustrasjonsprosess (A3)