Sjekklisten viser et typisk prosessforløp i inngåelsen av oppdrag mellom illustratør/designer og forlag på et bokoppdrag. Hensikten med listen er mer inngående innsikt i hvor utfordringene oppstår i oppdragsprosessen.

Illustrasjonsprosessen kan brukes både som sjekkliste for hva utøverne bør tenke på og sørge for å ha på plass i de forskjellige fasene. Vi håper også det kan fungere som en beste praksis oversikt som forlagene kan benytte for å forstå hvordan de best sikrer gode prosesser for designere/illustratører og dermed et godt enderesultat for seg selv.

Her finner du både en illustrert utgave av hele prosessen, samt hver enkelt prosessfase beskrevet for seg med trinn for trinn-forklaringer og tips om hvordan håndtere de vanligste utfordringene.

(Prosessen ble først utarbeidet i møter med arbeidsgruppen for å bedre vilkårene til Grafills medlemmer som jobber med bøker og er videreutviklet i samarbeid med faggruppen Grafill illustrasjon.)

Last ned Plakat Illustrasjonsprosess (A3)