• Ta betalt for den tiden du faktisk bruker på å utføre arbeidet. Glem ikke å iberegne møtetid og research.
  • Finn ut i hvilken utstrekning ditt materiale skal brukes. Hvor lang tid eier kunden rettighetene? I hvilke land og innenfor hvilke markeder har kunden rett til å bruke materialet? I hvilke medieflater skal materialet eksponeres?
  • Sørg for å bli enige om kostnader som kan påvirke din kompensasjon, som for eksempel innkjøp av foto eller lisenser for fonter.
  • Sørg for å bli enige om hvor mange runder med skisser som er inkludert i din pris. En god tommelfingerregel kan være at to skisserunder er inkludert i summen, og at skisser utover dette faktureres separat per time.
  • Dersom det er snakk om gjenbruk av ditt materiale gjelder 50%-regelen dersom bruken er sammenliknbar med den første.
  • La det alltid lyse noen varsellamper når kunden ønsker å kjøpe retten til fri bruk. Det er ofte uklart hva den frie bruken innebærer, og i mange tilfeller er det fri bruk innenfor en begrenset tidsperiode kunden trenger.
  • Tenk på at illustrasjoner til bokomslag alltid skal honoreres separat.