Vi jobber for å gjennomføre jevnlige lønnsundersøkelser, og målet er å kunne tilby deg en lønnsstatistikk av høy kvalitet som både kan brukes for å sikre at en får fornuftig betalt, men også måle utviklingen i bransjen. Dette blir et viktig virkemiddel når vi skal jobbe for å styrke rekrutteringen til bransjen, gjøre utdanningene bedre og få til bedre og mer målrettede etterutdanningstilbud.