Slik velger Grafill designpartner for Visuelt

Grafill er bestiller av en rekke design- og illustrasjonstjenester. Vi har derfor retningslinjer for hvordan vi skal opptre som bestiller og hvilke kriterier vi skal legge til grunn.

Visuelt V Rosa

Kreativ Forum la i går på sine nettsider ut en kommentar fra Marte Veys Berg som var adressert til Grafill. Hun reiser viktige spørsmål rundt likestilling: kreativtforum.no

Det viktigste Grafill som organisasjon gjør er å representere våre fagutøveres interesser økonomisk, juridisk og faglig. I alt vi gjør skal vi fremme fagene. Samtidig skal vi jobbe for rettferdighet i alle beslutninger og likestilling av kjønn og mangfold. Det er nedfelt i vår strategi at vi som organisasjon skal være åpen og transparent derfor er det naturlig å gi innsikt i hvordan vi jobber med utvelgelsen av designpartner.

Vi er enig i det meste av det Marte påpeker.

Som bransjeorganisasjon er det alltid viktig å jobbe for god kjønnsbalanse. Vi er svært klar over at Visueltprofilen har vært gjort av menn de siste årene. Vi har vært i dialog med flere av byråene hun nevner, som også er fantastisk flinke utøvere av faget. Da valget til slutt falt på Also Known As denne gangen var det på bakgrunn av at de sammenlagt skåret høyest på alle kriteriene.

Grafill er bestiller av en rekke design- og illustrasjonstjenester, det være seg design til Årets vakreste Bøker, illustrasjoner til diverse kommunikasjonsformål, Grafills profil og nettsider, m.m. Vi har derfor retningslinjer for hvordan vi skal opptre som bestiller og hvilke kriterier vi skal legge til grunn. Nettopp for å etterstrebe det som her påpekes, at vi bør gå foran som et godt forbilde og gjøre vårt ytterste for å løfte frem mangfoldet i vår bransje. Og vi synes stort sett vi får det bra til!

Blant annet er vi er superstolte av lagene vi har sendt nedover til Young Lions de siste årene, for ikke å snakke om at både vårt styre, våre juryer og komiteer er godt blandet både i forhold til kjønn og alle de andre kriteriene vi vurderer etter. Samtidig blir det noen ganger litt skjevt, som at det har vært flere mannlige designere på Visuelt samtidig som de siste tre samarbeidspartnerne for Årets vakreste Bøker har vært kvinner - nå designes de av Eller-med-a. Råflinke designere og da altså kvinner som sine forgjengere.

Ved valg av byrå for Visuelt inviterer vi et utvalg byråer til et innledende møte før vi inviterer noen få til en grundigere prosess. Vi tar alltid utgangspunkt i utøvere som har markert seg i Visueltkonkurransen. Valg av byrå baserer seg deretter på følgende kriterier:

Ung/nyetablert
Kjønn
Mangfold
Faglig bredde
Konseptuell
By/land
Referanse caser
Leveringsdyktighet
Kjemi

Oppsummert er vi helt enige i at det de siste årene har vært ujevn kjønnsfordeling for samarbeidspartner til Visuelt og her må vi absolutt jobbe for en bedre fordeling fremover. Kjønn bør nok rangeres høyere i neste runde for å sikre balanse til Visuelt. Samtidig håper vi Marte og alle andre ser at vi jobber bevisst med dette og har god kjønnsbalanse på så å si alle andre områder.

Og vi er glade for at det settes pris på vår satsning på små fremadstormende designbyråer når det velges designpartnere for Visuelt!

Årets designpartner