Hvem bør få Bokkunstprisen og Klassikerprisen 2019?

For å få inn flere forslag til Grafills ærespriser, og i tråd med å være en involverende og åpen organisasjon, bes Grafills medlemmer og andre i bransjen om å komme med innspill til verdige kandidater til Bokkunstprisen og Klassikerprisen.

Visuelt prisutdeling 2018, foto Alex Asensi

Det er Grafills hovedstyre som tildeler ærespriser. De vil ta med seg alle innspill i sin vurdering av kandidater. Frist for å sende innspill på navn er 26. november 2018.

Innspill på navn med en kort begrunnelse sendes inn her

Bokkunstprisen deles ut under Årets vakreste Bøker prisutdelingen hvert år. Æresprisen gis til en person eller virksomhet som har gjort en særlig innsats for å fremme god bokkunst gjennom sitt arbeid med å formgi, illustrere, produsere eller utgi bøker, og ble delt ut for første gang i 1957. Prisen er en ”bokfink” støpt i bronse, utformet av illustratør Iben Sandemose.

Les mer om tidligere vinnere av Bokkunstprisen her

Klassikerprisen deles ut under Visueltkonkurransens prisutdeling hvert år. Hedersprisen tildeles faglige utøvere som har holdt høy kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år. Prisen ble første gang delt ut i 2002.

Les mer om tidligere vinnere av Klassikerprisen her