Den grønne – en ny spesialpris i Visuelt

I år innføres en helt ny spesialpris i Visuelt. Flere har etterspurt bærekraft i konkurransen, og som et første tiltak blir det i år delt ut en egen miljøpris. Prisen har fått navnet Den grønne, og vil gå til et arbeid som i tillegg til å svare på Visueltprisens kriterier, bidrar til det grønne skiftet.

Prosjekter med bærekraftsfokus som tidligere har vunnet Visueltpris.

Prosjekter med bærekraftsfokus som tidligere har vunnet Visueltpris.

Problemløsning og innovasjon er en del av grunnkompetansen til designere og illustratører. Dette gjør dem særlig egnet til å tenke nytt og påvirke bærekraftige valg der det er mulig. Det er et sterkt ønske i bransjen om å skape en mer bærekraftig verden, og med denne nye prisen vil vi i større grad kunne synliggjøre designernes bidrag for miljøet med konkrete eksempler.

Designere bidrar til mindre fotavtrykk ved å skape produkter og modeller som tar hensyn til gjenbruk, redesign, ressursutnyttelse, bruk av miljøvennlig materiale og lengre livssyklus. Visuell kommunikasjon er en sterk pådriver for å endre folks tankesett. Illustrasjon og animasjon treffer det emosjonelle, og gjennom historiefortelling, visualisering og effektfull kommunikasjon kan det bidra til bevissthet og inspirere til endring.

Vi vet at mange allerede har utviklet bærekraftmodeller som tas i bruk når kunden bestiller en leveranse. Noen ganger er kunden bevisst på at oppdraget skal levere på klima og miljø, andre ganger trenger de bistand og bevisstgjøring på grønne valg og verdier.

Så hvordan bli vurdert?
Når du sender inn et arbeid til Visueltkonkurransen kan du huke av en boks for om du ønsker å bli vurdert for miljøprisen. Og du må også skrive en kort tekst som begrunner hvorfor arbeidet er bærekraftig.

Prosjektet trenger ikke nødvendigvis ha hatt miljøaspektet som del av leveransen, men så lenge man kan vise til hvordan arbeidet bidrar, enten med et konkret produkt, i løsningsvalg eller med endring, er det nok til å bli med i vurderingen.

Fagjuryene i Visuelt vil nominere arbeider til Den grønne, og deretter vil de sammen med en ekstern ressurs velge ut en vinner. Det ekstra jurymedlemmet vil bistå juryen i å velge årets fremste miljøbidrag på tvers av konkurransens mange kategorier.

Prisen deles ut sammen med de andre Visueltprisene våren 2023.

Eksempler på noen ‘grønne’ Visuelt-vinnere
Nedenfor er eksempler på tidligere 'grønne' vinnere i Visuelt, men det finnes mange flere. Og nå håper vi det sendes inn arbeider til Visueltkonkurransen i 2023 som viser det, og som på sikt vil motivere til at det inkorporeres bærekraft i alt man gjør.

Utstillingsinstallasjoner ‘Klimaavtrykk i Tønsberg’
Emballasje ‘DYPP’
Promofilm for ‘Oslo miljøhovedstad 2019’
Interaktivt verktøy ”Shift”
Emballasje for husholdningsartikler ”Klar”
Interaktiv opplevelse NSB Miljøtog

Meld på arbeider
Påmelding til Visueltprisen skjer 3.–31. januar 2023, les mer om konkurransen og meld på grønne arbeider.

https://www.grafill.no/visuelt