Gull

Try og Apt

Interaktiv opplevelse NSB Miljøtog

Klikk for å se bildet "2014 3 5 Main Miljotog3" i full størrelse

Spill video Interaktiv opplevelse NSB Miljøtog - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Art direction
Magne Hage

Konseptutvikling
Anders Holm og Sebastian Prestø

Design
Joacim Sjöberg og Thomas Emil Johansen

3D
Frode Ekeberg, Roy Kristoffersen og Magne Hage

Utvikling
Knut Skåla, Marius Nohr og Pål Smitt-Amundsen

Firma
Try og Apt

Konsulent
Ole Hustad

Prosjektleder
Mona Larsen

Oppdragsgiver
NSB

Juryens kommentar

Miljøtoget er et helhetlig konsept som tydelig formidler toget som et miljøvennlig transport-alternativ, og er en vel gjennomtenkt tjenesteopplevelse med flott interaksjon.

Kontekstuell læring for så sterke endringsagenter som barn, er en smart måte å skape ekte forandring på. Løsningen er innovativ fordi den fungerer som en pådriver til læring utenfor klasserommene. Med tydelig vekt på den visuelle interaktive kommunikasjonen og personlige historiefortellingen, utgjør dette en minneverdig og engasjerende opplevelse for målgruppen.