Vil du stille ut eller arrangere faglige aktiviteter i Møllergata 39?

Grafills hus i Møllergata skal være en levende plass med variert innhold og program. Vi oppfordrer alle der ute som kunne tenke seg å bruke lokalene til faglige aktiviteter om å søke Grafillstipend. Fristen er på fredag 22. oktober.

Stipend Aktiviteter

Grafill deler ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. I år er det en stipendramme på kroner 4 850 000,- hvor deler av midlene skal gå til utstillinger og aktiviteter i Møllergata 39.

Utstillingsstipend Grafills lokaler #

Hensikten er å gi fagutøvere mulighet for å stille ut arbeider i Grafills lokaler i Møllergata 39. Utstillinger skal være innen de fagområder Grafill representerer, og kan for eksempel vise faglig nyskapning, presentere faget i et historisk perspektiv, eller på ulike måter synliggjøre den bredde og kompetanse våre utøvere besitter. Det kan være salgsutstillinger, installasjoner, filmvisninger eller annen type eksponering av prosjekter.

Aktivitetsstipend Grafills lokaler #

Hensikten er å tilgjengeliggjøre Grafills lokaler for faglige aktiviteter. Arrangement skal være innen de fagområder Grafill representerer, eksempler kan være silketrykk-workshop, foredrag med flinke folk i bransjen, visning av animasjon og film, programvarekurs, fagquiz, tegnekveld eller andre relevante aktiviteter.

Prosjektstipend og Serieteket-stipend #

Vi minner også om at det er mulig å søke prosjektmidler til utstilling man vil arrangere andre steder. Vi har også et samarbeid med biblioteket Deichman Grünerløkka/Serieteket, hvor du kan kan søke Grafillstipend for å stille ut i lokalene deres.

Husk at alle kan søke, både Grafill-medlemmer og ikke-medlemmer.

Søknadsfristen er fredag 22. oktober ved midnatt.

Les mer om søk stipend her