Bli med i stor undersøkelse om mangfold og inkludering

ANFO og WFA (World Federation of Advertisers) inviterer til deltakelse i en internasjonal survey om mangfold og inkludering. Målet er å belyse tilstanden i markedsføringsbransjen.

Global dei

'Global DEI (Diversity, equity and inclusion) Census' ble første gang gjennomført i 2021. Den gang var 160 organisasjoner involvert med 10000 respondenter fra 27 land, Norge deltok ikke.

I år er Norge med på undersøkelsen, og ANFO er WFAs norske samarbeidspartner. Målet er å belyse tilstanden av mangfold og inkludering bransjen. Videre skal undersøkelsen avdekke sentrale DEI-spørsmål, muligheter og prioriterte områder for handling og atferdsendring. Til slutt skal undersøkelsen spore bransjens endring ved å sammenligne årets tall med forrige Census DEI undersøkelse.

Resultatene er planlagt presentert under reklamefestivalen i Cannes i juni. Den norske delen av prosjektet vil legges frem over sommeren.

Kommunikasjonsforeningen, Kreativt Forum, Mediebedriftene, Mediebyråforeningen, INMA og Grafill støtter alle opp om dette initiativet.

Svarfrist 15. april 2023.

Her kan du svare på undersøkelsen

Les mer på anfo.no