Stipendfordeling for 2021

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. I år var det en økonomisk ramme på kroner 4 850 000,- og stipendene er nå fordelt.

Stipend Tildeling 2021 Web

Grafillstipend muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder. Stipendordningen er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer i Grafill.

En stor del av stipendmidlene er delt ut som ulike typer prosjektstipend, kompetanse- og fagutviklingsstipend, virksomhetsutviklingsstipend og etableringsstipend. Det er igjen delt ut reisestipend nå som koronasituasjonen tillater mer reiseaktivitet. Det er flere søkemuligheter for utstillingsstipend, og det er delt ut prosjektmidler til utstillinger generelt, og til utstillinger i Grafills visningslokale i Møllergata 39 og hos Deichman Grünerløkka. Det er også delt ut aktivitetsstipend for faglige arrangement i Grafills lokaler.

Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre, og en stipendkomité og et utstillingsutvalg tildeler stipendene.

Årets stipendtildeling er utført av følgende medlemmer i stipendkomiteen:
Linn Eriksen, Rashid Akrim, Frode Skaren og Kristin Roskifte

Utstillings- og aktivitetsstipend er delt ut av:
Randi Larsen, Rashid Akrim, Sandra Blikås og Iwa N. Reiersen

Oversikt over stipendmottakere 2021

Les mer om Grafillstipend