Statsbudsjettet: Designpolitikk for fremtiden

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, og mottar et årlig tilskudd over statsbudsjettet. DOGA skal fremme god bruk av design og arkitektur for å skape nye, grønne og lønnsomme løsninger. Regjeringen foreslår å bevilge 71 millioner kroner til neste år.

Designbyrået Goods mottok DOGAs Jacob-pris i 2021 for sitt foregangsarbeid innen bærekraftig emballasjedesign.

Designbyrået Goods mottok DOGAs Jacob-pris i 2021 for sitt foregangsarbeid innen bærekraftig emballasjedesign.

– Vi trenger en tydelig designpolitikk i Norge. Og for første gang har vi en regjering og et statsbudsjett som satser på design for å løse morgendagens problemer. Regjeringen ber DOGA prioritere aktiviteter som gir mest effekt, deriblant Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) som skal stimulere norske bedrifter til økt bruk av designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester. Vi er også glad for å se at det i budsjettforslaget står at bærekraftsmålene skal ligge til grunn for DOGAs arbeid, det tar vi som en hilsen til hele designbransjen om at designernes kompetanse og strategiske verktøy er en nødvendig brikke i den omstillingen som må til, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott. – Nå er det viktigere enn noen gang at vi står sammen og lærer sammen, samfunnsutviklingen og digitaliseringen går i et forrykende tempo, og designbransjen har mye å bidra med for å få et bærekraftig samfunn.

Les mer om statsbudsjettmidler til DOGA

regjeringen.no/statsbudsjett/2023