Starter bransjesamarbeid om mangfold

Kommunikasjonsforeningen, Kreativt Forum, Annnonsørforeningen, Grafill og Mediebyråforeningen har startet et felles arbeid for å få en kommunikasjons- og reklamebransje som i større grad speiler samfunnet.

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, inviterte bransjeorganisasjoner til møte om mangfold (foto kommunikasjonsforeningen.no).

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, inviterte bransjeorganisasjoner til møte om mangfold (foto kommunikasjonsforeningen.no).

Under debatten om mangel på mangfold i kommunikasjons- og reklamebransjen før sommeren, ble det etterlyst konkrete tiltak, blant annet av de fem artikkelforfatterne bak innlegget Fem refleksjoner om mangfold.

Bransjeforeningene ble utfordret til å lede an arbeidet, og Kommunikasjonsforeningen inviterte derfor til et felles møte for å diskutere hva organisasjonene kan gjøre for økt mangfold i bransjen. Arbeidet startet tirsdag denne uken, og arbeidsgruppen som ble etablert skal fortsette utover høsten.

- Det er et stort engasjement for at noe må gjøres for å øke mangfoldet i bransjen. Det gjelder både internt i virksomhetene og i avdelingene, men også i kommunikasjonen som kommer ut. Vi lever i et mangfoldig samfunn og da må kommunikasjonen også speile det, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Les mer på Kommunikasjonsforeningens nettsider