Søk UDs reisetilskudd for digitale prosjekter

Retningslinjene for UDs reisetilskudd for designere og arkitekter er midlertidig endret, og du kan nå søke om støtte til digitale prosjekter. Neste søknadsfrist er 15. mars.

Illustrasjonsfoto: doga.no

Illustrasjonsfoto: doga.no

Det er fremdeles mulig å nå ut internasjonalt selv om vi ikke kan reise. Mange messe- og utstillingsarenaer er nå digitale, og flere bruker de mulighetene som ligger i sosiale medier for å gjennomføre ulike typer arrangementer og markedsføringstiltak. Koronaen har tvunget arkitekter og designere til å tenke nytt og å utforske digitale plattformer. DOGA har møtt noen av dem som fikk støtte i 2020.

Du kan søke om støtte til følgende digitale prosjekter:

  • Forberedelse til digital utstilling/show – foto, film, grafisk presentasjon, oversettelse
  • Deltakeravgift på digitale utstillinger
  • Kampanjer på sosiale medier
  • Støtte til egenpresentasjoner på nett, egen nettside mot internasjonalt publikum

Les mer på doga.no

Søk UDs reisetilskudd her