Søk stipend fra Norsk illustrasjonsfond

Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst, stipendene tildeles illustratører og enkeltutøvere. Neste søknadsfrist er 15. oktober.

Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget.

Stipend og støtte 2020:

Arbeidsstipend og Prosjektstøtte - søknadsfrist 15. mai 2020.

(Reise- og studiestipend går ut våren 2020 og midlene overføres til Arbeids- og prosjektstøtte.)

Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Bolognastipend - søknadsfrist: 15. oktober 2020.

Søknadsportal: www.norskillustrasjonsfond.no