Søk stipend fra Norsk illustrasjonsfond

Fondets midler skal brukes til stipend og støtte til norsk illustrasjonskunst, stipendene tildeles illustratører og enkeltutøvere. Søknadsfrist er 15. mai.

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget.

Stipend og støtte våren 2020:

Arbeidsstipend og Prosjektstøtte - søknadsfrist 15. mai 2020.

Reise- og studiestipend går ut våren 2020 og midlene overføres til Arbeids- og prosjektstøtte.

Les mer og søk her