Søk kompensasjon for privatkopiering av illustrasjoner og tegneserier

Har du publiserte tegneserier, tegninger og illustrasjoner i 2020, kan du ha krav på utbetaling for privatkopiering. Frist for å søke er fredag 31. desember.

Bono Privatkopiering Web

Åndsverkloven gir deg enerett til kopiering av dine verk, unntatt kopiering til privat bruk. For at unntaket for privatkopiering skal være i samsvar med EØS-retten, må opphaver kompenseres for privatkopieringen.

1. desember 2021 åpner igjen ­søknadsportalen der du som fagutøver kan søke kompensasjon for dine verk. I år søker du kompensasjon for kopiering i 2020. Du kan søke frem til fredag 31. desember kl. 12.00. Etter denne perioden er det ikke mulig å søke om kompensasjon for 2020.

Om ordningen
Stortinget bevilger en årlig kompensasjon for privatkopiering over statsbudsjettet. Illustratører og tegneserieskapere har rett til kompensasjon for privatkopiering av deres verk, og ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere.

Ordningen forvaltes av Norwaco, hvor Grafill representerer rettighetshavere på våre fagområder. For selvstendige visuelle verk, er dette hovedsakelig tegneserier, tegning/ illustrasjon og kart. I likhet med de andre organisasjonene på det visuelle feltet, samarbeider Grafill med BONO om den nærmere individuelle fordelingen av kompensasjonen for visuelle verk.

Det finnes ingen eksakt oversikt over hvilke tegneserier, tegninger, illustrasjoner og kart som faktisk ble privatkopiert i 2020. Kompensasjonen fordeles i stedet mellom ulike verkstyper og rettighetshavergrupper på grunnlag av statistiske undersøkelser og forhandlinger i Norwaco.

Søknadene er faktagrunnlaget for sannsynligheten for at dine verk har blitt privatkopiert i 2020. Det er derfor viktig at du fyller ut riktig og samvittighetsfullt. Ordningen og søknadsskjemaet for tegneserier, tegning/ illustrasjon og kart er utformet av Grafill og Bono i felleskap.

Søk kompensasjon for privatkopiering her

bono.no/privatkopiering