Søk kompensasjon for privatkopiering

Har dine tegneserier, tegninger og illustrasjoner blitt publisert i 2021 kan du ha krav på utbetaling for privatkopiering. Frist for å søke er 31. oktober.

Pkvv Grafill Fb

Det er lovlig å kopiere åndsverk til privat bruk uten å betale vederlag til rettighetshaverne. Åndsverkloven gir de som har skapt åndsverk rett til økonomisk kompensasjon for slik kopieringen, og Stortinget bevilger derfor en årlig kompensasjon for privatkopiering over statsbudsjettet. For 2021 utgjør beløpet til norske rettighetshavere til visuelle verk i overkant av 4 millioner kroner. Dette skal fordeles på opphavere innenfor hele det visuelle feltet, som illustratører, tegneserieskapere, fotografer, billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Det er BONO som fordeler kompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk. Fordelingen til norske rettighetshavere skjer etter mandat fra og i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet: Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet frie fotografer (FFF) og Norsk Journalistlag (NJ).

Portalen for søknad om kompensasjon for 2021 er åpen fra 1.–31. oktober 2022.

Les mer og søk kompensasjon her