Ny frist for å søke kompensasjon for privatkopiering

Har du publiserte tegneserier, tegninger og illustrasjoner i 2018 og 2019 har du mest sannsynlig krav på utbetaling for privat kopiering. Ny frist for å søke er 30. juni.

Bono Privatkopiering Web

Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO i samarbeid med Grafill og de andre organisasjonene på det visuelle området. 1. april 2020 åpnet en egen ­nettportal der du som fagutøver kan søke om slik kompensasjon for dine verk.

Åndsverkloven gir deg enerett til kopiering av dine verk, unntatt kopiering til privat bruk. For at unntaket for privatkopiering skal være i samsvar med EØS-retten, må opphaver kompenseres for privatkopieringen.

I Norge skjer dette ved at Stortinget bevilger en årlig kompensasjon over statsbudsjettet. Tidligere har kompensasjonen kun blitt fordelt til audiovisuelle verk og lydverk, men fra juli 2018 ble ordningen utvidet til selvstendige litterære og visuelle verk. Det innebærer at bl.a. illustratører og tegneserieskapere har rett til kompensasjon for privatkopiering av deres verk fra dette tidspunktet. Ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere.

Ordningen forvaltes av Norwaco, hvor Grafill representerer rettighetshavere på våre fagområder. For selvstendige visuelle verk, er dette hovedsakelig tegneserier og tegning/ illustrasjon.

Det finnes ingen eksakt oversikt over hvilke tegneserier, tegninger og illustrasjoner som faktisk ble privatkopiert i 2018 og 2019. Kompensasjonen fordeles i stedet mellom ulike verkstyper og rettighetshavergrupper på grunnlag av statistiske undersøkelser og forhandlinger i Norwaco. For denne perioden knytter ca. 58 % av kopieringsvolumet for visuelle verk seg til tegning og illustrasjon, og ca. 7 % til tegneserier.

I likhet med de andre organisasjonene på det visuelle feltet, samarbeider Grafill med BONO om den nærmere individuelle fordelingen av kompensasjonen for visuelle verk. BONO lanserer 1. april 2020 nettportalen for individuell kompensasjon etter søknad. Søknadene vil danne faktagrunnlaget for sannsynligheten for at dine verk har blitt privatkopiert i 2018 og 2019. Det er derfor viktig at du fyller ut riktig og samvittighetsfullt. Ordningen og søknadsskjemaet for tegneserier, tegning og illustrasjon er utformet av Grafill og Bono i felleskap.

Nettportalen er åpen for søknader frem til 30. juni. Etter denne perioden er det ikke mulig å søke om kompensasjon for 2018/ 2019.

Har du spørsmål om ordningen kan du også ta kontakt med BONO.

bono.no/privatkopiering