Søknadsfrist Grafillstipend fredag 22. oktober

Grafillstipend for 2021 er lyst ut, og vi oppfordrer alle utøvere innen fagfeltene vi representerer til å søke. Søknadsfrist er fredag 22. oktober.

Stipend Tekstplakat Rod Web2

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Formålet er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. I år er det en stipendramme på kroner 4 850 000,-

Flere stipendtyper å søke på
En stor del av midlene deles ut som ulike typer prosjektstipend, kompetanse- og fagutviklingsstipend, virksomhetsutviklingsstipend og etableringsstipend. Reisestipendene er tilbake nå som koronasituasjonen tillater mer reiseaktivitet. Det er flere muligheter for utstillingsstipend, du kan søke prosjektmidler til utstillinger generelt, eller til utstillinger i Grafills visningslokale i Møllergata 39 og hos Deichman Grünerløkka. Det er også mulig å søke aktivitetsstipend for faglige arrangement i Grafills lokaler.

Karantene for de som fikk stipend i 2020 - og unntak
Karanteneordningen skal bidra til å fordele stipendene bredere, det vil si at flest mulig skal få tilgang på stipend over tid, spesielt de største beløpene. Karantenetiden varierer fra ett til to år. Mottok du stipend i 2020 har du karantene i ett år, altså kan du ikke søke stipend i 2021. Mottok du stipend i fjor på mer enn kroner 51.000,- har du karantene i to år, altså kan du ikke søke stipend før i 2023.

Unntaket fra karanteneordningen er stipend som gjelder utstillinger og aktiviteter i Grafills lokaler og hos Deichman Grünerløkka. Disse kan alle søke på uavhengig om man har fått stipend tidligere år.

Hotline og support
Onsdag 13. oktober har vi satt av hele dagen til stipend-support. Kom innom oss i Møllergata, eller send dine spørsmål på mail eller via sosiale medier. Denne dagen sitter vi parat til å svare og du vil få rask respons. Du kan selvfølgelig alltid ellers kontakte oss med spørsmål om stipend, sendes til grafill@grafill.no. Se også opptak fra tidligere informasjonsmøte om stipend, der blir mange av de vanligste spørsmålene besvart.

Om Grafillstipend
Grafillstipend muliggjøres av kollektive vederlagsmidler fra Kopinor og Norwaco, samt Biblioteksvederlaget. Disse midlene skal kompensere hele kollektivet av rettighetshavere som vi representerer innen illustrasjon, tegneserie, animasjon, grafisk design, digital design og tjenestedesign. En stipendkomité og et utstillingsutvalg tildeler stipendene og alle mottakere får beskjed innen året er omme. Stipendordningen er vedtatt av Grafills hovedstyre.

Søk innen fristen
Vi oppfordrer alle utøvere innen fagfeltene Grafill representerer til å søke. Husk at stipendordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Søknadsfrist er fredag 22. oktober ved midnatt.

Les mer om Grafillstipend

Søk Grafillstipend her (logg inn)