Årets tegneserie skal kåres - frist for påmelding 29. april


Serieteket-Deichmanske Grünerløkka, Tronsmo bokhandel og Grafill etablerer i år en ny norsk tegneseriepris, Årets tegneserie.

Ocx Serieteket

Årets tegneserie
Årets tegneserie skal hedre den beste utgivelsen, og prisen på 30 000 kroner går til en norsk tegneserieskaper som har utmerket seg på et høyt faglig nivå i året som har gått.

Prisen er ment som et bidrag til at norske tegneserieskapere skal få fortsette å være akkurat det. Vi ønsker å løfte bevisstheten rundt viktigheten av norske tegneserieskapere og utøvernes faglige nivå. Vi trenger tegneserier som evner å overraske og får oss til å løfte blikket, og vi trenger tegneserier som barn og unge digger.

Årets tegneserie 2016 blir delt ut under Oslo Comics Expo, som foregår på Serieteket, Deichmanske Grünerløkka, fredag 10. juni kl. 18.00.
Kriterier
Tegneserien må være utgitt mellom 1. januar 2015 og 31. mars 2016.
Tegneserien må være en selvstendig utgivelse.
Tegneserien kan være for barn, ungdom eller voksne.
Tegneserien må være en norsk originalutgivelse beregnet på et norsk publikum. 
Tegneserier som tidligere har blitt utgitt, men som senere er samlet i en egen utgivelse, vil også bli vurdert.
Dersom juryen ser at sentrale verk ikke er blitt sendt inn, kan den selv innhente disse.
Fagjuryen er nedsatt av prisens stiftere og består av Eivor Vindenes, Terje Thorsen og Berit Petersheim.

Send verk til denne adressen
Serieteket, Deichmanske bibliotek Grünerløkka
Postboks 2017, 0505 Oslo

Påmelding og tre eksemplarer sendes til Serieteket innen 29. april 2016.

Legg ved et følgebrev hvor det står Til Årets tegneserie 2016 og tittel/titler på det/de verkene du ønsker vurdert samt avsender.

Spørsmål rettes til Serieteket, Deichmanske Grünerløkka
serieteket@kul.oslo.kommune.no
Tlf: 902 12 837 / 22356583