Frist for innspill til Grafills generalforsamling er 31. januar

Alle medlemmer kan sende inn forslag på saker til behandling på Grafills generalforsamling. Innsendelsesfrist er 31. januar 2022.

Logo Vindu Mollergata 21

Forslag på saker til generalforsamlingen
Grafills generalforsamling er organisasjonens høyeste myndighet. Neste generalforsamling avholdes i mai 2022, og alle medlemmer kan sende inn forslag til behandling.

Forslag på personer til formelle verv
På generalforsamlingen velges også medlemmer til styrer og utvalg. Send gjerne inn navneforslag på personer til formelle verv, og husk at du også kan foreslå deg selv. Legg ved en liten begrunnelse. Valgkomiteen vil behandle alle innkomne forslag før generalforsamlingen.

Forslag på saker og navn sendes hovedstyret senest 31. januar 2022.

Sendes til lene@grafill.no.

Les mer om Grafills generalforsamling