Satiretegnere kan nå søke arbeidsstipend hos Fritt Ord

Fritt Ord ønsker å styrke satiretegning i Norge, og lyser ut inntil ni arbeidsstipend à kr 100 000. Søknadsfrist 15. juni 2021.

Illustrasjon: Flu Hartberg / Fritt Ord

Illustrasjon: Flu Hartberg / Fritt Ord

Humor, brodd og råskap: Satireteikninga sparkar oppover og avkler makta. Ho er til for å kritisere og gje motstand. Dei beste teikningane i denne sjangeren får oss til å sjå saker og politiske tilhøve, jamvel oss sjølve, med eit nytt blikk.

Fritt Ord ynskjer å styrkje satireteikninga si stilling i Noreg, og lyser ut inntil ni arbeidsstipend à kr 100 000 til samfunnsengasjerte teiknarar og utøvande biletkunstnarar. Dette svarar til forarbeid i fire månader hausten 2021. Avtalen utløyser inntil kr 100 000 i tillegg når arbeidet fører fram til publiseringsavtale eller eigenpublisering i 2022.

Søknadsfrist 15. juni 2021.

Les mer på Fritt Ord sine nettsider