Rockheim inviterer tegneserieskapere til å lage striper til gangbru

B1 Zvt4 Ea N Mq4 Qtf Jy Pk Gaj0Y7 Y1Yh Kyin3 Ge Gags7 Gg