Protokoll og referat fra årets Generalforsamling

Grafills generalforsamling ble også i år avholdt digitalt, først med et medlemsmøte på Teams, deretter i en avstemmingsportal.

Grafill Logo Vindu Genforsamling

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingen er medlemmenes mulighet til å påvirke og bestemme, og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

På grunn av koronapandemien ble generalforsamlingen også i år gjennomført som et digitalt møte. For å skape større grad av interaksjon og deltakelse, startet generalforsamlingen med et møte for alle medlemmer på Teams. Her gikk styreleder og administrasjon gjennom sakene på dagsorden, og medlemmene kunne kommentere og fremme benkeforslag. Etter at møtet på Teams ble avsluttet, åpnet den digitale portalen for avstemming for stemmeberettigede medlemmer, og de kunne stemme frem til 29. mai.

Totalt 68 medlemmer avga stemmer til sakene på dagsorden.

Kjell Ekorn ble gjenvalgt som styreleder, og her er det nye hovedstyret i Grafill:

  • Kjell Ekhorn, styreleder
  • Helge Persen
  • Anders Fabritius
  • Veslemøy Holt
  • Randi Larsen
  • Bjørn Ivar Thomassen
  • Cecilie Maurud Barstad
  • Ragnhild Norgård, vara med møteplikt
  • Sara Risvåg, vara uten møteplikt

Protokoll generalforsamling 2021

Referat fra Teams-møte