Generalforsamlingen er gjennomført

Grafills generalforsamling ble i år for første gang avholdt digitalt og 77 medlemmer deltok. Hovedstyret fortsetter uendret fra i fjor, og Kjell Ekorn ble gjenvalgt som styreleder. Her finner du protokoll fra møtet.

Grafills hovedstyre, bak fra venstre Aslak Gurholt Rønsen, Kjell Ekhorn, Ragnhild Norgård, Bjørn Ivar Thomassen, Anders Fabritius, Helge Persen, foran fra venstre Randi Larsen, Veslemøy Holt, Sara Risvåg (foto Aksel Jermstad)

Grafills hovedstyre, bak fra venstre Aslak Gurholt Rønsen, Kjell Ekhorn, Ragnhild Norgård, Bjørn Ivar Thomassen, Anders Fabritius, Helge Persen, foran fra venstre Randi Larsen, Veslemøy Holt, Sara Risvåg (foto Aksel Jermstad)

Generalforsamlingen er Grafills høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mai. Generalforsamlingen er medlemmenes mulighet til å påvirke og bestemme, og engasjere seg i organisasjonens retning og framtid.

På grunn av koronapandemien ble generalforsamlingen i år gjennomført som et digitalt møte. Stemmeberettigede medlemmer fikk i perioden 8. - 16. mai tilgang til en nettside hvor de kunne sette seg inn i alle sakspapirer, kommentere og stemme.

Totalt 77 medlemmer deltok på årets generalforsamling. Alle sakene ble det stemt over, og enkelte saker ble også kommentert i løsningen.

Hovedstyret fortsetter uendret fra i fjor, og Kjell Ekorn ble gjenvalgt som styreleder:

  • Kjell Ekhorn, styreleder
  • Helge Persen, nestleder
  • Aslak Gurholt Rønsen
  • Anders Fabritius
  • Veslemøy Holt
  • Randi Larsen
  • Bjørn Ivar Thomassen
  • Ragnhild Norgård, vara med møteplikt
  • Sara Risvåg, vara uten møteplikt, sara.risvaag@gmail.com

Grafill vil evaluere løsningen og vurdere om det er aktuelt å videreføre en digital generalforsamling sammen med et fysisk møte i fremtiden.

Protokoll generalforsamling 2020

Kommentarer til saker