Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Christopher Nielsen mottar Oslo bys kulturpris for 2021 for sitt langvarige og omfattende virke, og vår egen Liz Ramsey tildeles en av kunstnerprisene for sitt arbeid med å skape Blank Space Oslo til en sosial og kreativ møteplass. Vi gratulerer!

Christopher Nielsen mottar Oslo bys kulturpris for 2021. De fem kunstnerprisene tildeles Eva Lie, Tigerstadsteatret, Liz Ramsey for Blank Space Oslo, SALT og Anastasia og Frank Isachsen for Fjord Oslo lyskunstfestival (foto: Oslo kommune).

Christopher Nielsen mottar Oslo bys kulturpris for 2021. De fem kunstnerprisene tildeles Eva Lie, Tigerstadsteatret, Liz Ramsey for Blank Space Oslo, SALT og Anastasia og Frank Isachsen for Fjord Oslo lyskunstfestival (foto: Oslo kommune).

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv. Det deles ut en kulturpris på 150 000 kroner og fem kunstnerpriser på 75 000 kroner.

Kulturprisen for 2021 går til Christopher Nielsen for sitt langvarige og omfattende virke som tegneserieskaper, dramatiker, forfatter, animatør og konseptualist.

Kunstnerpriser for 2021 tildeles Eva Lie, Tigerstadsteatret, Liz Ramsey for Blank Space Oslo, SALT og Anastasia og Frank Isachsen for Fjord Oslo lyskunstfestival.

Eva Lie tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for blant annet «… å videreføre og fornye håndverkskunst, der tradisjonelle metoder møter nye farger og mønstre som gir mulighet for et uendelig antall variasjoner over et kjent tema ...».

Tigerstadsteatret tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for sin visjon om å spre teaterglede til alle byens barn og unge, og sin aktivt oppsøkende virksomhet med gratis forestillinger for sin målgruppe i hele Oslo.

Liz Ramsey for Blank Space Oslo tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2021 for sin rolle som sosial og kreativ møteplass, og katalysator for en mengde prosjekter i Oslos kunstliv, og for raskt å omstille til digital drift og opprettholde aktivitetsnivået i en vanskelig periode for kunstlivet under nedstengningen.

SALT tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for å ha tilført havnebyen Oslo en ny dimensjon og en særegen ramme for kulturopplevelser.

Anastasia Isachsen og Frank Isachsen tildeles Oslo bys kunstnerpris 2021 for Fjord Oslo lysfestival som en nyskapende, sterk, sosial og inkluderende opplevelse av kunst og lys.

Prisene deles ut i Rådhuset 3. mai av ordfører Marianne Borgen og leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud.

Les mer