Opphaverne vant første voldgiftssak i Kopinor på 30 år

Bøker utgitt i Norge i år 2000 og tidligere kan leses gratis på Nasjonalbibliotekets nettsider (Bokhylla). For dette betaler Nasjonalbiblioteket et årlig vederlag til Kopinor, som igjen fordeler vederlaget mellom rettighetshaverne. Etter dom i Kopinors faste voldgiftsrett 7. september 2020, øker opphavernes andel av Bokhylla-vederlaget fra ca. 2/3 til ca. 3/4.

Foto: Nils Skogstrøm

Foto: Nils Skogstrøm

Bokhylla ble lansert som en forsøksordning i 2009 for bøker fra 1790-, 1890- og 1990-tallet. I 2012 ble Bokhylla utvidet til alle bøker til og med år 2000. For å få rett til skjermvisning av de innskannede bøkene, betaler Nasjonalbiblioteket et årlig vederlag til Kopinor basert på antall opphavsrettslig vernede sider. Opphaverne og utgiverne har i flere år vært uenige om fordelingen av vederlaget, men har inntil nylig ikke hatt tilstrekkelig statistisk grunnlag for å kunne underbygge sine krav.

Sommeren 2019 saksøkte samtlige opphaverorganisasjoner i Kopinor (unntatt Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk kritikerlag) utgiverorganisasjonene Den norske Forleggerforening og Musikkforleggerne for å få en bedre fordeling av vederlaget. Opphaverne krevde at opphaver-andelen skulle økes fra ca. 2/3 til ca. 3/4, ettersom utgiverne led mindre tap ved Bokhylla enn på øvrige Kopinorområder. Opphaverne underbygget sitt krav med at innholdet i Bokhylla var gammelt og lite tilgjengelig for salg, og at det var mindre grad av forlagsinnsats i bøkene som følge av den store andelen utgivelser fra andre utgivere enn tradisjonelle forlag. På den andre siden krevde forlagene 50 % av Bokhyllavederlaget fordi de mente Bokhylla innebar mer skadelig utnyttelse enn kopiering.

Etter utsettelse på grunn av Korona, ble saken behandlet av Kopinors faste voldgiftsrett over tre dager i slutten av august. Opphaversiden ble representert av advokat Jan Terje Helmli i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterorganisasjon og advokat Christian Wadahl Uhlen i Grafill.

7. september 2020 falt voldgiftsrettens dom. Den gir opphaverne fullt medhold i sitt krav, og bygger i det vesentlige på opphavernes synspunkter. Avgjørelsen innebærer at opphaverandelen i Bokhylla øker med ca. kr 700 000,- per år på utgivernes bekostning. Utgiverne må også dekke egne advokatkostnader på ca. kr 900 000,- + mva.

– Vi er selvfølgelig svært glade for en dom som gir opphaverne en bedre og riktigere fordeling av vederlaget. Våre medlemmer er vanligvis David i kamp mot Goliat i bokmarkedet, men her har retten sett at opphavsrettighetene i illustrasjonene har en større verdi enn hva forlagene faktisk taper på Bokhylla, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

– Organisasjonene på billedsiden er åpenbart svært fornøyd med dommen, som fullt ut er i samsvar med organisasjonenes krav. Dommen er klar og tydelig, og skaper også fremtidige avklaringer for den vanskelige balansen mellom opphavsrettigheter og markedsrettslige posisjoner i Kopinor, sier advokat Christian Wadahl Uhlen i Grafill.

Les hele dommen her