Medlemsfordel: Gratis inngang på Nasjonalmuseet

Grafills medlemmer får gratis inngang på Nasjonalmuseet ved fremvisning av gyldig medlemskap.

National Museum Of Norway. Photo: Iwan Baan

National Museum Of Norway. Photo: Iwan Baan

Opplev eldre og moderne kunst, samtidskunst, arkitektur og design under samme tak i Nordens største kunstmuseum.

Besøk nasjonalmuseet.no for mer informasjon om åpningstider, aktuelle utstillinger og andre aktiviteter ved museet.

Vis frem gyldig medlemskap i billettskranken ved å logge deg inn på "min side" på portal.grafill.no