Ny boklov: Det hjelper å stå på!

I går kom innstillingen til ny boklov fra Stortinget, og vi er veldig glad for at innspillet vårt til Stortingskomitéen om viktigheten av en forskriftshjemmel i lovteksten nå er tatt inn igjen. 

Daglig leder Lene Renneflott og advokatfullmektig Marie Grønvik på vei til Stortinget for å fortelle Familie- og kulturkomiteen at Illustratører har en riktig og viktig rolle i ny boklov.

Daglig leder Lene Renneflott og advokatfullmektig Marie Grønvik på vei til Stortinget for å fortelle Familie- og kulturkomiteen at Illustratører har en riktig og viktig rolle i ny boklov.

Torsdag 25. mai 2023 kom Stortingets innstilling til ny boklov.

Grafill har kjempet i flere år for at illustratører, tegneserieskapere og bokdesignere skal få samme adgang til kollektiv forhandling med forlag som forfattere og oversettere. Derfor var det en stor dag når det ble klart at «illustratører og visuelle kunstnere» er omtalt i selve formålsparagrafen i loven. Dette betyr at det ikke lenger er noen tvil om at visuell litteratur og de som skaper den er likeverdige med forfattere og oversettere i lovverket.

Grafill har også under lovbehandlingen stått på for å sikre at våre innspill ble ivaretatt og tatt med videre i lovtekst-arbeidet, og det er en stor seier at de aller fleste av våre forslag er med i den endelige innstillingen.

I Stortingets familie- og kulturkomités merknader til loven er det tydelig lagt vekt vekt på hvorfor illustratører nå er inkludert i lovens formål. Flertallet gir med dette en viktig anerkjennelse av våre yrkesgruppers betydning for norsk litteratur, og løfter med dette den visuelle litteraturen i særdeleshet.

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, fremhever viktigheten av at lovforslagets formålsparagraf understreker at bokloven skal ivareta både forfatter- og leserinteresser. Flertallet viser også til at bokloven skal ivareta interessene til oversettere, illustratører og visuelle kunstnere, og mener dette er en viktig anerkjennelse av disse yrkesgruppenes betydning for norsk språk og litteratur. Oversettere bidrar til å formidle litterært mangfold fra hele verden til norske lesere, og motsatt vei når norske forfattere oversettes til utenlandsk språk. Flertallet viser til at omfanget av visuell litteratur er økende, og at dette bidrar til en større bredde og mangfold i litteraturtilbudet, og har en betydning for å ivareta målet om tilgjengelighet for de som strever med skriftspråket."

I selve lovforslaget står det nå følgende om normalkontrakter:

"Representanter for forfattere, illustratører og oversettere kan samarbeide om normalkontrakter med utgivere eller representanter for utgivere. Normalkontraktene kan inneholde bestemmelser om honorarsatser for forfattere og illustratører, provisjonssatser for deres agenter og oversetterhonorarer.

Departementet kan gi forskrift om særlige tilfeller hvor leverandør pålegges å tilby fremforhandlede normalkontrakter til forfattere, illustratører og oversettere." 

Bokloven skal vedtas i Stortinget 8. juni 2023.

Les mer om Grafills arbeid med bokloven