Ny avtale med Den kulturelle skolesekken sikrer betaling til illustratører

En helt ny avtale mellom Kopinor og Kulturtanken vil sikre at illustratører og andre opphavene får betalt når deres verk benyttes i formidling av litteratur ved skolebesøk.

Foto: kulturtanken.no

Foto: kulturtanken.no

Kopinor og Kulturtanken har inngått en ettårig pilotavtale for formidling av litteratur i Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennom avtalen gir Kopinor, på vegne av blant annet Grafills medlemmer, tillatelse til at opphavsrettslig beskyttet materiale brukes ved formidling av litteratur i DKS, mot at Kulturtanken betaler vederlag for denne bruken.

– Vi har jobbet med denne saken i flere år. I vår handlingsplan for å bedre vilkårene til de som arbeider med bøker (2018–2021), var dette et av punktene for endring. Og vi er veldig glade for at det nå er på plass en avtale som sikrer illustratører og andre opphavene betaling når deres verk benyttes. Så håper vi avtalen forlenges etter evalueringen som skal skje om et år, sier Lene Renneflott i Grafill.

Det er Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill, som har holdt i dette arbeidet på vegne av illustratørene. Hun har deltatt i arbeidsgruppen i Kulturtanken ledet av Kristin Stoltz Thomassen, Fagansvarlig litteratur og vært aktiv i medlemsmøtene til Kopinor i prosessen frem mot inngåelsen av avtalen.

Avtalen gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale, som skjer i forbindelse med formidling av verk i DKS innenfor kulturuttrykket litteratur. Det kan for eksempel være et forfatterbesøk der illustrasjoner fra boken fremstilles i digital versjon og vises på storskjerm, eller der illustrasjonene printes ut på ark som deles ut til elevene. Avtalen gjelder i utgangspunktet også der opphaveren formidler egne verk, for eksempel der illustratør og forfatter er ute på turné sammen, eller der forfatter og illustratør er én og samme person.

Kulturtanken betaler et samlet årlig vederlag på kr 2 500 000 til Kopinor. Vederlaget vil så langt det er mulig bli fordelt til den enkelte rettighetshaver basert på innrapportering av bruken.

Avtalen mellom Kopinor og Kulturtanken er en pilotavtale for kalenderåret 2023. Partene vil innen april 2024 forhandle med henblikk på å inngå en ny avtale med tilbakevirkende kraft f.o.m. 1. januar 2024.

Les mer og se hele avtalen på kopinor.no.