Norsk Illustrasjonsfond lyser ut stipendsmidler

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjon.

Illfond2024

Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek. Midlene skal brukes til stipend og støtte til norske illustratører og tegnere, samt relevante arrangementer.

Søknadsportalen er åpen fram til 15. mai 2024.

www.norskillustrasjonsfond....