Norsk illustrasjonsfond lyser ut vårens stipend

Nå kan du søke stipend og støtte hos Norsk illustrasjonsfond. Fondets midler tildeles norsk illustrasjonskunst, og søknadsfrist er 15. mai.

Illustrasjonsfond

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Formålet er å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk.

Våren 2021 tildeles det Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Reisestipend.

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Søknadsportal: www.norskillustrasjonsfond.no