Norsk illustrasjonsfond lyser ut vårens stipend

Nå kan du søke stipend og støtte hos Norsk illustrasjonsfond. Fondets midler tildeles norsk illustrasjonskunst, og søknadsfrist er 15. mai.

Norsk Illustrasjonsfond ble opprettet i 1979 etter forhandlinger mellom staten og kunstnerorganisasjonene og forvalter en del av midlene fra bibliotekvederlaget. Formålet er å støtte norsk illustrasjonskunst innen området illustrasjon av litterære verk.

Våren 2021 tildeles det Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Reisestipend.

Søknadsfrist 15. mai 2021.

Søknadsportal: www.norskillustrasjonsfond.no