Nordens første praksisbaserte doktorgrad i grafisk design

Ane Thon Knutsen disputerer i juni fra avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo. Dette er den første grafiske designeren i Norden som disputerer på kunstnerisk grunn.

Disputas Ane 1

Ane Thon Knutsen er utdannet grafisk designer fra Kunsthøgskolen i Oslo & ESAG Penninghen, Paris. Thon Knutsen er spesialisert innen boktrykk, setting og trykking med løse typer i en utvidet praksis som involverer ulike former for digital teknologi.

I PhD-prosjektet En egen trykkpresse har hun sett på boktrykkhistorien gjennom Virginia Woolfs praksis som selvlært boktrykker på eget forlag. Thon Knutsen har forsket på den første trykksaken Woolf satt og trykket selv, The Mark on The Wall (1917). I sin PhD hevder Thon Knutsen at nettopp setting og trykking - grafisk design og selvpublisering - skapte den kanoniserte forfatteren Virginia Woolf. Hovedverket ble vist i overlyssalen på Kunstnernes Hus i Januar og bestod av en massiv adaptasjon av The Mark on The Wall på 1837 trykk i A3. Verket var satt og trykket med et sett løse typer produsert ved hjelp av digital CNC-fres. Verket var en undersøkelse av hvordan setting av bly påvirket Woolfs forståelse og opplevelse av ord som en vekslende pendel mellom ånden som skriver og hånden som setter.

Disputasen foregår på Kunsthøgskolen i Oslo, 18. juni kl. 12.00 i skolens auditorium.

Arrangementet er offentlig og åpent for alle.