Nå skal retusjert reklame merkes

Jobber du med utforming av reklame eller markedsføring av produkter og tjenester? Da må du være oppmerksom på den nye plikten til å merke retusjerte bilder og filmer.

Jus Fotoretusj Web

Av Marie Grønvik, advokatfullmektig i Grafill

Fra 1. juli i år gjelder en ny regel i markedsføringsloven om merking av retusjert reklame. Formålet med bestemmelsen er å motvirke kroppspresset i samfunnet, særlig overfor barn og unge.

Regelen fastsetter en plikt til å merke reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering. Med retusjering menes både endringer som gjøres etter bildet/ filmen er tatt, men også bruk av filtre som legges på i forkant. Kravet er generelt og inntrer uavhengig av endringens omfang, men gjelder ikke retusjering/ manipulering av klær, briller eller annet som reklamepersonen har på seg.

Merkeplikten retter seg mot annonsører og «den som utformer reklame». Plikten kan derfor også omfatte byråer som utformer reklamer hvor det brukes retusjerte bilder og filmer. Også utenlandske annonsører er pålagt å følge merkekravet dersom deres markedsføring retter seg mot forbrukere i Norge.

Merkekravet gjelder både for reklamebilder og -filmer, uavhengig av hvilke flater reklamen vises på. Reglene gjelder for all reklame som publiseres etter 1. juli 2022.

I forskriften til loven er det regler om hvordan reklamen skal merkes. Det er laget et offentlig standardisert merke som skal brukes på en bestemt måte og plasseres etter nærmere angitte regler.

Forbrukertilsynet har i oppgave å føre tilsyn med at reglene følges. Tilsynet har en egen ressursside der du kan lese mer om merkekravet og hvor du også finner Forbrukertilsynets veileder om dette. Du kan også kontakte Forbrukertilsynet dersom du jobber med en reklame som du lurer på om må merkes, eller har behov for annen veiledning om dette.

Dersom du er medlem i Grafill kan du også ta kontakt med våre advokater med spørsmål om merkekravet.

Grafill arrangerer Earlynerd 4. november 2022 der Forbrukertilsynet kommer på besøk for å fortelle mer om de nye reglene.

Sist oppdatert 7. september 2022