Nå kan du søke masterstudie i skrivekunst og formidling

Norsk barnebokinstitutt har nytt opptak til Nordens eneste masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling.

Illustrasjonsfoto: barnebokinstituttet.no

Illustrasjonsfoto: barnebokinstituttet.no

Masterstudentene vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge, og skal bidra til faglig utvikling på barne- og ungdomslitteraturfeltet. For å oppnå dette ønsker vi at studentgruppen skal bestå av et mangfold av stemmer og erfaringer.

Studiet ledes av forfatter Hilde Hagerup, som er professor i barnelitterær skrivekunst. Hun har med seg forfatter og professor i skrivekunst Bjørn Sortland og forfatter, illustratør og førsteamanuensis i visuell og digital litteratur, Alice Lima de Faria, med flere.

Studiet gir rett til støtte i Statens Lånekasse for utdanning.

Det blir avholdt et digitalt informasjonsmøte for søkere, tirsdag 29. mars.

Søknadsfrist til masterstudiet er 24. april 2022.

Les mer om studiet her